Všeobecné obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

1.1.Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Ritual Jewels, IČO: 005 68 473, se sídlem Václavské náměstí 806/62, Praha 1 - Nové Město, PSČ: 110 00 (dále jen jako „Ritual Jewels“) blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího dle platných právních předpisů a upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.ritualjewels.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2.Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3.Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4.Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5.Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.


2. Obecná ustanovení

2.1.Všeobecné obchodní podmínky platí výhradně. Jsou spojené se všemi našimi nabídkami, dodávkami. Platí v rámci běžícího kontraktu stejně jako pro budoucí obchody.

2.2.Jako výrobce si vyhrazujeme právo změny cen s ohledem na kurz nákupních cen surovin (o této změně budou odběratelé předem informováni). Dále si vyhrazujeme právo na změnu logistických údajů např. balení, hmotnosti, EAN kódu apod. Ceny zboží jsou konečné, k celkové ceně objednávky je nutné připočítat cenu za poštovné.

2.3.Zboží lze objednávat telefonicky na čísle: 728 880 529, prostřednictvím e–mailové komunikace na adrese: objednavky@ritualjewels.com, nebo zde na e-shopu prodejce.

2.4.Dodání zboží - zboží skladem je odesláno do 3 pracovních dní od přijetí platby na účet. Za správnost adresy odpovídá zákazník, pokud nebude možné z důvodu špatné adresy doručit objednávku, bude při opakovaném dodání doúčtováno další dopravné.

- zákazník má povinnost překontrolovat neporušenost obalu (za škody vzniklé během přepravy ručí dopravce)

Doprava – zboží je zasíláno prostřednictvím České pošty

- osobní odběr možný pouze po předchozí domluvě ve Střelecké ulici č.p. 437, Hradec Králové, PSČ 500 02.

2.5. Zboží není určné pro použití ve vodě.

 

3. Termíny dodání

3.1.U dodávek Ritual Jewels jsou pevně stanoveny termíny dodání, tak jako termíny posledního dne objednání.

3.2.Při zasílání zboží poštou nebo přepravní službou proběhne dodávka během 10 pracovních dnů od zaplacení objednávky na náš účet. Za odeslání zboží účtujeme u jednotlivého balíku balné a poštovné.

3.3.O případném zdržení objednávky nebo nemožnosti dodání bude odběratel neprodleně informován.

4.  Vrácení zboží

Zboží je možné do 14 dnů od převzetí bez udání důvodů vrátit dle ustanovení § 1820 odst. 1 písm. f, Občanského zákoníku.

 

5. Reklamace

5.1.Reklamaci na množství a druh zakoupeného zboží lze uplatnit do 7 kalendářních dnů od převzetí zboží prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.

5.2.Při doručení zboží přepravní službou nebo poštou je nutné zboží zkontrolovat ihned při převzetí a viditelné fyzické poškození reklamovat ihned u přepravce a neprodleně informovat Ritual Jewels.

5.3.Pro zahájení reklamačního řízení je vždy nutné dodržet následující kroky: 1. reklamace zboží musí být bez zbytečného odkladu oznámena telefonicky nebo e-mailem Ritual Jewels.

5.4.Je nutné sepsat reklamační zápis, který musí obsahovat číslo objednávky, datum nákupu, druh reklamovaného zboží, popis reklamačního důvodu, razítko a doručit tento zápis na adresu Ritual Jewels společně s reklamovaným zbožím.

5.5.Reklamované zboží vrátit do 14 dnů od data dodání v případě reklamace na množství a druh zboží nebo do 14 dnů od data zjištění vady zboží, a to v originálním balení zabezpečeném proti rozsypání či poškození.

5.6.Při nedodržení kroků uvedených v bodech 1. až 4. nebude na reklamaci brán zřetel.

KONTAKT

Mgr. Anna Taláb Krčmová

E-mail: objednavky@ritualjewels.com

IČO: 005 68 473

Telefon: 728 880 529